Inzet ervaringsdeskundige expertise bij gokproblematiek

Naar aanleiding van de uitwerking van het regeerakkoord bij Kansspelen krijgen ervaringsdeskundigen een belangrijke rol bij het terugdringen van kansspelverslaving. Vergunninghouders moeten hun verslavingspreventiebeleid in samenwerking met ervaringsdeskundigen op het gebied van deelname aan kansspelen toepassen en onderhouden.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft aan SLICKS, als onafhankelijke landelijke belangenorganisatie van ervaringsdeskundigen bij kansspelen, subsidie verleend voor het opzetten van een Raad van Kansspel Spelers (de RvKS). Deze landelijke raad gaat de collectieve belangen behartigen van kansspelspelers door: het geven van gevraagd en ongevraagd onafhankelijk advies over gokproblematiek en kansspelverslaving.

De opzet is om in samenwerking met alle stakeholders (belangenorganisaties, verslavingszorg, de overheid, vergunninghouders van kansspelen en individuele ervaringsdeskundigen), dit landelijk adviesorgaan te realiseren.

Vanwege de verwachte spoedige inwerking treden van het wetsvoorstel Kansspelen op afstand is het doel om deze raad per 1 juli 2019 te installeren.

Ontwikkelingen en nieuws over de realisatie zullen via de website van SLICKS (www.slicks.info) en de RvKS (www.rvks.nl) bekend gemaakt worden.

Wilt u meer informatie of zich aanmelden (als betrokkene) kunt u dat doen via een e-mail of het contact formulier.

nieuwsbrief