“The significant problems we have cannot be solved at the same level of thinking with which we created them”

Albert Einstein

Ervaringsdeskundigheid is een relatief nieuw begrip. Het vormt een beroepsgroep die zijn weg inmiddels heeft gevonden binnen de somatische zorg en de GGZ. Daar levert het een breed gedragen, waardevolle, bijdrage aan niet alleen het primaire proces maar ook in staffuncties van GGZ-instellingen, zoals verslavingszorg. In de nieuwe wet Kansspelen op Afstand (KOA), aangenomen op 19 januari 2019, staat dat de samenwerking tussen kansspelaanbieder, deskundigen en ervaringsdeskundigen een voorwaarde is om tot een gedegen zorgplicht en beleid te kunnen komen. Naast de wetenschappelijke en professionele kennis speelt ervaringskennis een belangrijke rol als derde kennisbron.

Stichting Raad voor de Kansspel Spelers institutionaliseert de kennis, ervaring en deskundigheid en is onafhankelijk partner voor de branche.

Nieuwsbrief