Disclaimer

Deze website is bedoeld om informatie uit de kansspelbranche te verzamelen, te verwerken en weer te delen met elke geïnteresseerde of gebruiker van onze diensten. Dit doen wij vanuit wetenschap en ervaringskennis zo zorgvuldig mogelijk. RvKS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade, inclusief inkomstenderving, voortvloeiend uit foutieve of onvolledige informatie en verkeerde interpretatie die eventueel zou kunnen ontstaan door het gebruiken van de aangeboden informatie. Er kunnen geen rechten ontleend of aanspraken gemaakt worden naar aanleiding van de inhoud van deze website.

Links

Deze website heeft links naar teksten of externe websites die door andere organisaties worden aangeboden. Deze links zijn ter informatie en RvKS is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud of doelstellingen van deze websites.

Copyright

Alle intellectuele (eigendoms)rechten met betrekking tot de door RvKS ontworpen diensten en alle informatie die daarmee verband houdt behoren toe aan RvKS. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc.) die u aantreft op deze site (www.rvks.nl en alle onderliggende pagina’s) bij RvKS.

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor gebruik door de bezoeker. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door RvKS.

Contactgegevens

Stichting Raad voor de Kansspel Spelers
Terbregseweg 6
3056 JW Rotterdam
info@rvks.nl