Over ons

De Stichting Raad voor de Kansspel Spelers (RvKS) is een volledig onafhankelijk opererend adviesorgaan op basis van ervaringsdeskundigheid.

De RvKS adviseert, assisteert en beoordeelt overheden, aanbieders en vertegenwoordigers uit het maatschappelijk middenveld.

Professionele ervaringsdeskundigen geven gevraagd en ongevraagd advies over implementatie, naleving en handhaving en geven tevens voorlichting en preventie met betrekking tot de Wetgeving voor de Kansspelbranche.

Deze zorgvuldig geselecteerde uitvoerende medewerkers van de RvKS zijn door aanbieders in te huren. De inkomsten van de RvKS zullen ingezet worden ter voorlichting, begeleiding en preventie.

Het uiteindelijke doel is terugdringing van kansspelverslaving door het verslavingspreventiebeleid van vergunninghouders van kansspelen vooraf mede vorm te geven en bij het toepassen en onderhouden een significante rol te spelen.